Zasady korzystania z apartamentów


Regulamin

Drodzy Goście, oto podstawowe zasady korzystania z apartamentów Gościnnie w Polsce:

1 Wynajęcia apartamentu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, okazując przy odbiorze kluczy dowód osobisty lub paszport.

2 Informacja o dobie hotelowej obowiązującej w danym apartamencie podawana jest w potwierdzeniu rezerwacji. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z osobą przyjmującą/właścicielem apartamentu. Zawsze należy umówić się z opiekunem apartamentu na konkretną godzinę przyjazdu oraz zdania apartamentu i zwrotu kluczy.

3 Apartament wynajmowany jest dla wcześniej ustalonej liczby osób.
Pobyt ewentualnych gości należy uprzednio uzgodnić z właścicielem/opiekunem apartamentu i w przypadku akceptacji należy dodatkowo zapłacić.

4 Apartament wynajmowany jest jako miejsce zakwaterowania.
Nie wyrażamy zgody na organizowanie w nim jakichkolwiek imprez, a także na prowadzenie w nim jakiejkolwiek działalności, w tym zarobkowej, zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

5 Cisza nocna obowiązuje między godziną 22.00 a 7.00.
Prosimy o przestrzeganie zasad sąsiedzkiego współżycia.

6 Apartament przekazywany jest Gościom w stanie gotowym do korzystania – posprzątany i uporządkowany. W podobnym stanie powinien być pozostawiony przez Gości w dniu wyjazdu.
W cenie pobytu wliczone jest generalne sprzątanie przed przyjazdem i po wyjeździe Gości. Prosimy o systematyczne utrzymywanie czystości i porządku w apartamencie, zwłaszcza podczas dłuższych pobytów. Niezbędny sprzęt i środki czystości są dostępne w apartamencie.

7 Nie wolno do apartamentu wprowadzać zwierząt.

8 Prosimy nie palić papierosów w apartamencie – zapraszamy na balkon.

9 Prosimy dbać o rośliny, jeśli są w apartamencie – szczególnie w trakcie dłuższych pobytów.

10 Na poczet ewentualnych zniszczeń może być pobrana kaucja. Decyzja o jej pobraniu oraz o jej wysokości należy do właściciela apartamentu, a Gość otrzyma tę informację przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji. Brak kaucji nie zwalnia Gości od ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia
ich koszty Goście pokrywają na miejscu.
W przypadku zagubienia lub utraty kluczy Goście pokrywają koszt wymiany zamka (zamków) oraz nowego kompletu kluczy.

11 Nie odpowiadamy za pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione przez Gości w apartamencie w trakcie ich pobytu.

12 Naruszenie niniejszego regulaminu, zwłaszcza punktów 3, 4, 5 może spowodować natychmiastowe zerwanie umowy dotyczącej wynajęcia apartamentu, bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt.

13 LOQUM pośredniczy pomiędzy Gośćmi a właścicielem apartamentu w procesie rezerwacji, który kończy się przekazaniem informacji dotyczących rezerwacji właścicielowi apartamentu oraz wysłaniem Gościom elektronicznego dokumentu potwierdzenia rezerwacji. LOQUM nie jest stroną w umowie wynajmu pomiędzy właścicielem apartamentu a Gośćmi. Wszelkie roszczenia z tytułu użytkowania apartamentu rozwiązywane są bezpośrednio pomiędzy właścicielem apartamentu a Gośćmi, zaś prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy nimi jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrzenia tych sporów jest sąd właściwy dla siedziby właściciela apartamentu.

14 Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jeśli okażą się niezbędne do prawidłowego przebiegu korzystania z apartamentów Gościnnie w Polsce.

Życzymy miłego pobytu!

Strona główna | O nas | Polecamy | Promocje | Współpraca | Kontakt

Copyright 2008-2015 LOQUM Anna Jewchuticz-Królikowska.