Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. nowych regulacji o ochronie danych osobowych – przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 'Rozporządzeniem' informuję, że:
Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest:
LOQUM Anna Jewchuticz-Królikowska, 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery 48a/1, e-mail: info@loqum.eu.
Kontakt w sprawie danych osobowych można nawiązać mailowo na wskazany wyżej adres.
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
- realizacji rezerwacji (podstawa prawna: art. 6, pkt. 1, lit. b Rozporządzenia),
- weryfikacji tożsamości Klienta - wynajmującego apartament/pokój gościnny (podstawa prawna: art. 6, pkt. 1, lit. c Rozporządzenia),
- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6, pkt. 1, lit. c Rozporządzenia),
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów – działań marketingowych prowadzonych przez Administratora (podstawa prawna art. 6, pkt. 1, lit. c Rozporządzenia) na podstawie osobno wyrażonej Administratorowi zgody (podstawa prawna: art. 6, pkt. 1, lit. a Rozporządzenia).
Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres – minimum miejscowość (w przypadku prośby Klienta o fakturę pełny adres), nr telefonu komórkowego, adres mailowy.
Dane są udostępnione w stopniu minimalnym, niezbędnym dla realizacji usługi – właścicielowi apartamentu/pokoju gościnnego oraz innej osobie przyjmującej Gości na miejscu, o ile taką osobę wskazał właściciel apartamentu/pokoju gościnnego.
Dane będą przechowywane/przetwarzane:
- jeśli dotyczą realizacji rezerwacji – nie krócej niż okres niezbędny do jej realizacji oraz do wykonania obowiązków rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej,
- jeśli są zebrane w innym celu niż realizacja rezerwacji – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją rezerwacji lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji usługi i może zostać potraktowane jako rezygnację Klienta (anulowanie rezerwacji przez Klienta),
- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Strona główna | O nas | Polecamy | Promocje | Współpraca | Kontakt

Copyright 2008-2015 LOQUM Anna Jewchuticz-Królikowska.